విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ 91 నెంబర్ పోలింగ్ స్టేషన్ కి వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న పవన్..

73

విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ 91 నెంబర్ పోలింగ్ స్టేషన్ కి వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న పవన్..

JanaSena Party Chief Pawan Kalyan garu Casting his Right to Vote