647 కుటుంబాల్లోని 2866 మంది ఎమై పోయారో ఎవ్వరికీ తెలియదు...

మయన్మార్ పక్కనే ఒక చిన్న దీవి ఉంది 647 కుటుంబాలు బుద్దిజం ని ఫాలో అయ్యేవి , అక్కడ 1200 యేళ్ళ కిందటి శివాలయం దానిని ఆనుకుని బౌద్ధారామం ఉండేవి .. అక్కడికి బ్రతకడానికి 45 రోహింగ్యా ముస్లీం కుటుంబాలు ఆదీవి ప్రజల కాళ్ళా వేళ్ళా పడి ఆ దీవిలో బ్రతకడం ప్రారంభించాయి... సరిగ్గా రెడేళ్ళ తర్వాత అక్కడ ఒక్క బౌద్దుడూ మిగల్లేదు ,1200 యేళ్ళనాటి శివాలయం & బౌద్దారామ ఆనవాళ్ళు కూడా లేవు... వాటి స్థానంలో ఒక పెద్ద మసీదు కట్టబడింది...

647 కుటుంబాల్లోని 2866 మంది ఎమై పోయారో ఎవ్వరికీ తెలియదు...

2004 లో వచ్చిన సునామీ ఆ దీవిలోని ఈ రాక్షస రోహంగ్యా ముస్లీంలందరినీ తనలో కలిపేసుకుంది. అక్కడ మసీదే కాదు యే ఆనవాళ్ళు మిగళ్ళేదు ... చివరికి పంచభూతాలు మట్టుబెట్టాయి ఈ రాక్షస రోహింగ్యాలని...

ఇప్పుడు భారతదేశం ఒకప్పటి ఆ దీవిలా వాళ్ళని accept. చేస్తే..
.
ఇప్పటికే కాశ్మీర్ కుంపటి,  పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళాల్లో హిందువుల మీద నరమేదం జరుగుతోంది... మళ్ళీ ఇంకో నిప్పుల కుంపటి అవసరమా మనకు.